De ont-moeting

Sinds begin september gebruiken wij voor de wekelijkse yogalessen en Chi Neng Qigonglessen een nieuwe ruimte. Binnenkort staan er ook lessen voordracht gepland.

Deze ruimte is een plaats waar mensen kunnen ‘verbinden’, waar ‘samen’ getraind en geoefend wordt, ‘samen’ gemediteerd wordt, ‘samen ontspannen’ wordt, ‘samen’ geleerd wordt, ‘samen’ gelachen en ontspannen wordt…