Frank Vandaele

Handanalist / Aromatoloog

Frank Vandaele

Handanalist /aromatoloog

Handanalist /aromatoloog Frank Vandaele gebruikt bij karmische handanalyse
zowel de Oosterse benadering ( Wu Hsing elementenleer en handanalyse) alsook
de medisch genetische wetenschap, vingerafdrukanalyse ( Richard Unger) en
diagnostische handanalyse door dr. A.Holzmann ontwikkeld.

Je kan bij Frank terecht voor persoonlijk consult, consult als koppel en consulten
voor ouder(s) en kind. Tijdens een handanalyse ontdek je je karmische
levenslessen maar tevens je talenten en doel van je ziel in dit leven. Verder
worden ook je fysieke aanleg en ongemakken opgespoord en hoe je deze via
reflexzones, lifestyle, aromatherapie en kruiden kan behandelen.

Naast consulten kan je ook kennis opsteken middels tal van voordrachten,
workshops en cursussen rond aromatherapie en handlijnkunde.

Elektromagnetische straling

Hoe gezond leven in een wereld van Elektromagnetische straling?

Voordracht Peter Van Den Broucke

Op heel eenvoudige wijze – in mensentaal – zal Peter uitleggen :

– wat is elektromagnetische straling (EM),
– wat moet je erover weten,
– wat doet het met je lichaam,
– waarom is er discussie over de normen,
– waarom is er reden tot bezorgdheid,
– hoe kan je er bewust mee omgaan zodat je de eventuele schadelijke effecten kan verminderen.

Na de presentatie zal je zelf kunnen oordelen over wat er in je omgeving rond deze problematiek allemaal verspreid wordt en je eigen waarheid kunnen vormen. Bovendien krijg je ook de slides van de presentatie toegestuurd zodat je nadien alles nog eens rustig kan nalezen.

Ingang: 10€ te betalen aan de deur
Inschrijven in Natuurhuis De Vlier

Submission received, thank you!

Close Window